Holistik balans – kvantna medicina

KVANTNI TRETMANI

Kvantna medicina kao vrsta energetske medcine, pojačani razvoj počinje krajem 70-ih prošlog veka. Temeljeći svoja dostignuća na činjenicama iz savremene fizike o vibracionom sklopu živpg sveta gde je potpuno prevaziđena podela na materiju i energiju jer se materijom smatra stanje veoma zgusnute energije, kvantna medicina je razvila niz različitih modela gde se analiziranjem biopolja dolazi do značajnih informacija o stanju tela i potom biorezonantnim balansiranjem do poboljšanja zdravlja.

Veoma je značajno to što se promene otkrivaju već na nivou koji se tiče energetskog disblansa, na nivou atoma i molekula kada nema nikakvih značajnih ispoljavanja i kada je moguće izvršiti korekciju najuspešnije. Svaki sledeći nivo preko funkcionalnog do strukturnog poremećaja zahteva više rada i širi pristup.Većina savremenih aparata za kvantu medicinu je u potpunosti kompjuterizovana i pružaju komforan i kvalitetan tretman.

U našem centru se koristi jedna od najsavremenijih verzija kvantnih tretmana kroz kompletne ili pojedinačne, izabrane procedure. Uvek se preporučuje da prvi tretman ili prvi nakon više od mesec dana bude kompletan.U kompletnom tretmanu se, nakon uvodnog i pripremnog dela, prolazi kroz faze skeniranja biopolja kroz sve kategorije i sisteme i analiziranjem preko 360 000 frekvencija iz arhive uređaja. Izdvajaju se prioritetni delovi tela, procesi, funkcije koji su u dizbalansu.U sledećoj fazi se analiziraju i balansiraju 7 velikih energetskih centara ( čakri).

Zatim sledi rad na mentalnim i emotivnim dizbalansima, čišćenje nagomilanih negativnih emotivnih naboja, stresova, blokada. Sledeća je faza gde se istražuju i balansiraju delovi tela ili sistemi u celini. U narednoj fazi se dubinski analiziraju  i balansiraju prioriteti određeni na samom početku.U ovoj fazi se mogu dodatno analizirati pojedinačni telesni sistemi, raditi detoksikacija, i podrška imunom sistemu. Nakon svega se radi završno skeniranje gde se uočava stepen napretka u konkretnom tretmanu i određuju dalje smernice. Nastavak balansiranja odabranih kategorija ostvaruje se preko specijalnog čipa koji je kalibriran u aparatu u toku tretmana i koji se nosi blizu tela. U

toku i nakon tretmana nema nikakvih pratećih negativnih dešavanja, a napredak se ostvaruje kroz duži vremenski period dejstvom suptilnih energija koje aktiviraju i podstiču naše prirodne sile u telu.

Kvantna medicina

Similar Posts