Holistik balans – kvantna medicina

KVANTNI TRETMANI Kvantna medicina kao vrsta energetske medcine, pojačani razvoj počinje krajem 70-ih prošlog veka. Temeljeći svoja dostignuća na činjenicama iz savremene fizike o vibracionom sklopu živpg sveta gde je potpuno prevaziđena podela na materiju i energiju jer se materijom smatra stanje veoma zgusnute energije, kvantna medicina je razvila niz različitih modela gde se analiziranjem…